View Single Post
 
Old 29-11-2012, 22:08
NguyenMr.'s Avatar
NguyenMr. NguyenMr. is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2008
Location: ¿Where?
Posts: 1,057
Re: Creepypasta - Các vOzer Có kinh nghiệm xem thì vào chơi với...

Up lên cho các thím chém tiếp, cũng đang tìm hiểu mấy cái này