View Single Post
 
Old 29-11-2012, 22:06
PartyRock's Avatar
PartyRock PartyRock is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2012
Location: Bora Bora Island
Posts: 1,026
Re: Creepypasta - Các vOzer Có kinh nghiệm xem thì vào chơi với...

đang nghe lavender town tự nhiên nhớ lại tuổi thơ ghê hồi đó ghét nhất là cái map này phải qua 1 cái hang tối hù mò cả ngày mới qua đc