View Single Post
  #8  
Old 29-11-2012, 22:05
DeathKnight64's Avatar
DeathKnight64 DeathKnight64 is offline
Member
 
Join Date: 05-2011
Posts: 40
Re: Creepypasta - Các vOzer Có kinh nghiệm xem thì vào chơi với...

Hồi trước mình theo dõi cái vụ anh BEN trong Majora's Mask mà phát ớn .