View Single Post
  #9  
Old 19-11-2012, 18:11
shrek_juni_e2 shrek_juni_e2 is offline
K.I.A
 
Join Date: 06-2012
Posts: 4
Re: giải thích câu chuyên rau dền cho em với mấy bác

haizzz.đầu óc chú sao mà đen tối thế ?
đó là cách nói chuyện với gái pro nhất,search google mà đọc :(
Reply With Quote