View Single Post
  #6  
Old 19-11-2012, 18:07
thichxxx thichxxx is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2012
Location: Hà Nội - Việt Nam
Posts: 0
Re: giải thích câu chuyên rau dền cho em với mấy bác

Ý nó nói thím nói chuyện nhạt nhẽo ý ..
Reply With Quote