View Single Post
  #7  
Old 03-10-2012, 10:22
hungcrazy00's Avatar
hungcrazy00 hungcrazy00 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2011
Posts: 1,468
Re: [Help] Điện thoại không bắt được sóng wifi

trước mình cũng hay bị và reset hoặc bật tắt cái modem vs acesspoint lại là được
Reply With Quote