View Single Post
  #5  
Old 13-09-2012, 14:47
Kabm Kabm is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2010
Posts: 2,343
Re: [REVIEW] ZOTAC GTX 660Ti 2GB Default - Ngang sức ngang tài

hình như con AMP có mem cao hơn mà, chắc là mem tốt hơn chứ không phải oc sẵn!!

Quạt thổi thì ồn hơn nhưng thích hợp trong môi trường chật hẹp như SLI. Quạt ở trần thường bị nóng lên nếu có 1 cái card để gần sát.
Reply With Quote