View Single Post
  #5  
Old 23-08-2012, 12:11
Jay's Avatar
Jay Jay is offline
Since 2001
 
Join Date: 07-2006
Location: in the room, on the bed
Posts: 11,701
Re: Nội quy box Điểm báo (cập nhật ngày 23/08/2012)

22/8/2012

- Sửa các phần "Không khuyến khích" thành "Không".
- Viết rõ lại yêu cầu tên quốc gia ở tiêu đề