View Single Post
  #6  
Old 14-08-2012, 14:39
Em_be_hu's Avatar
Em_be_hu Em_be_hu is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2011
Posts: 556
Re: Lossless - Lossy: Định dạng nào tốt nhất (Bài viết dành cho giới Audiophile)

Xé tem....không cần biết lão trên không xé thì tớ xé......

Tuy nhiên so phổ của chương trình này vs Audition thì lại khác nhau là sao nhỉ?
Reply With Quote