View Single Post
  #7  
Old 13-08-2012, 23:27
duc_nckt's Avatar
duc_nckt duc_nckt is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Location: Hà Nội
Posts: 5,180
Re: [Mechanical keyboard] Đua độ cool ngầu keyboard ở đây!

Làm ngay đi thôi

Reply With Quote