View Single Post
  #3  
Old 13-08-2012, 23:17
khoi342's Avatar
khoi342 khoi342 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2009
Location: Chợ Bà Bầu
Posts: 13,100
Re: [Mechanical keyboard] Đua độ cool ngầu keyboard ở đây!

Thế nào cũng toàn mấy ông trông hội Mech Key bên kia. Lập thread chi nữa. Tự sướng với nhau thêm à
Reply With Quote