View Single Post
  #1  
Old 13-08-2012, 22:54
jil_jil32's Avatar
jil_jil32 jil_jil32 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2007
Location: 新世界 - Shinsekai - The New World
Posts: 10,034
[Mechanical keyboard] Đua độ cool ngầu keyboard ở đây!

Khuyến khích: Post nên có hình, hạn chế spam!

Ví dụ luôn cho nóng:
Last edited by jil_jil32; 18-06-2013 at 04:00.
Reply With Quote