View Single Post
  #6  
Old 08-08-2012, 20:35
nhuttoan's Avatar
nhuttoan nhuttoan is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2009
Location: www.headphonesshop.com.vn
Posts: 396
Send a message via Yahoo to nhuttoan
Re: Bạn trai Nong poy là ai ?

người mẫu chuyễn giới đó mấy ba,còn 1 bọc lòng thòng dưới háng đó, ở nó mà "tao nè" "mình nè"
Reply With Quote