View Single Post
  #13  
Old 15-06-2012, 15:38
thangnmk52cc's Avatar
thangnmk52cc thangnmk52cc is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2007
Posts: 1,455
Re: mức lương tối thiểu? hệ số lương cơ bản của kỹ sư mới ra trường ?

lương cơ bản trả cho bằng tốt nghiệp đại học là 2.34 * 1050k
//ngoài ra thì tùy các loại trợ cấp, phụ cấp abc, lương kinh doanh(có thể x2 x3 x4...so với lương cơ bản)...nói chung là cứ làm nhà nước thì sẽ có cái lương cơ bản fix như trên
Reply With Quote