View Single Post
  #3  
Old 29-05-2012, 10:26
vanminhgi vanminhgi is offline
K.I.A
 
Join Date: 05-2012
Posts: 50
Re: Đan Mạch: Nền giáo dục vì trẻ em "vô điều kiện"!

Hạnh phúc nhất cho trẻ con và người dân ĐM là không phải đời đời nhớ ơn thằng bỏ mẹ nào đó! Sướng quá, chứ không thì từ mẫu giáo đã phải lạy thờ một người chết trong ngày sinh nhật của nó.

Last edited by vanminhgi; 29-05-2012 at 10:29.
Reply With Quote