View Single Post
  #2  
Old 29-05-2012, 10:16
toanchansuto toanchansuto is offline
K.I.A
 
Join Date: 03-2011
Posts: 2,339
Re: Đan Mạch: Nền giáo dục vì trẻ em "vô điều kiện"!

Đọc phí thời gian, còn ấm ức GATO => không nên đọc.
Reply With Quote