View Single Post
  #5  
Old 24-05-2012, 10:19
Song Nhi's Avatar
Song Nhi Song Nhi is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2011
Location: ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ
Posts: 6,151
Re: Club thể hình - Giáo án, các kiến thức chung, và thảo luận ở đây (Ver 3.0)

Đặt gạch phát, Hè này trở lại tập.

Mà ver 2 vẫn ổn mà, việc gì phải lập ver mới
Reply With Quote