View Single Post
  #7  
Old 16-05-2012, 16:45
maiquocviet0611 maiquocviet0611 is offline
K.I.A
 
Join Date: 06-2011
Posts: 45
Re: Đua về nhiệt độ mainboard

oác, sao nhiệt độ main cao thế trời, hix, nếu không sai thì theo mình nhiệt độ main ảnh hưởng bởi nhiệt độ của từng bộ phận gắn vào main như VGA, CPU, Ram thì phải, tui này cao thì main cao, mà không biết bất hợp lí sao á, nếu main nóng thế thì sao CPU không nóng gần gần vậy...
Reply With Quote