View Single Post
  #6  
Old 16-05-2012, 16:14
nextstep88's Avatar
nextstep88 nextstep88 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Location: Hà Đông
Posts: 154
Re: Đua về nhiệt độ mainboard

Mát vậy còn gì bác
Reply With Quote