View Single Post
  #5  
Old 15-05-2012, 22:54
BatTu's Avatar
BatTu BatTu is online now
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Location: Không bao giờ chết
Posts: 175
Re: Đua về nhiệt độ mainboard

Của mình hơn thế nhiều
Reply With Quote