View Single Post
  #936  
Old 06-05-2012, 15:46
Guard's Avatar
Guard Guard is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2011
Location: Dưới bóng Hoàng Lan
Posts: 1,504
Re: Sniper Elite V2 [PC/TPS/2012]

Dễ nhất là map cuối vì ngắn. Bực mình nhất chắc là vụ Hạ hết bọn bắn tỉa liên xô, chúng nó đã nấp lại còn bắn ảo đừng hỏi màn đấy vừa đi vừa soi ống nhom, ngỏm chục lần mới qua đc
Mà các thím hay dùng súng nào, em thì cứ nguyên bộ: SpringfieldM1903 vì cây này bắn chuẩn, tuy zoom kém thêm cả MP40 với khẩu giảm thanh Welrod nữa
Reply With Quote