Thread: Giá ổ cứng
View Single Post
  #12  
Old 26-04-2012, 11:55
thien1000 thien1000 is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2008
Posts: 137
Re: Giá ổ cứng

vài tháng nữa nha !! Nó đang hạ dần rồi đó !!
Reply With Quote