Thread: Ivy Bridge ??
View Single Post
  #98  
Old 26-04-2012, 09:12
John "Soap" MacTavish's Avatar
John "Soap" MacTavish John "Soap" MacTavish is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2011
Location: Task Force 141
Posts: 2,850
Re: Ivy Bridge ??

Bạn eternity có vẻ mạnh miệng nhưng mấy cái review đó test ở EU hay US mà điều kiện ngoại cảnh test ở đó cũng khác ở đây tương đối nên so sánh kiểu đó khập khiểng lắm

Muốn thuyết phục được mọi người thì ko gì bằng tự mình trải nghiệm rồi show lên, chứ còn đi xem rồi lôi về nói chuyện thì ai chả làm được
Reply With Quote