Thread: Ivy Bridge ??
View Single Post
  #96  
Old 26-04-2012, 06:42
calvinhiepsi calvinhiepsi is offline
Member
 
Join Date: 02-2008
Posts: 30
Re: Ivy Bridge ??

Đọc mỗi nơi mỗi xíu rồi tự tổng hợp ý kiến của mềnh thôi Chứ testlab nó viết cũng phải chịu khó mờ
Reply With Quote