Thread: Ivy Bridge ??
View Single Post
  #91  
Old 25-04-2012, 17:43
eternity's Avatar
eternity eternity is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2008
Posts: 9,607
Re: Ivy Bridge ??

Quote:
Originally Posted by TanDoanh View Post

Chừng nào trong list hàng có nhiều lựa chọn thì lúc đó hãy xoắn . Mình bán con gì mình móc con đó ra test thì mắc gì phải xoắn . Cho dù ntn đi nữa . HD4000 vẫn ko thua 5570 dù nó có là bản Ref . Riêng bạn chừng nào mua đồ về tự tay test tự tay trải nghiẹm thì hãy lên chém với mình .
Ngay cái trước mắt là Street Fighter bản 5570 DDR3 chuẩn đã 84fps so với 62fps của Intel, hơn 1/4 mà bảo ko thua? Trải nghiệm kiểu của ông là tự sướng thì có
Reply With Quote