View Single Post
  #2  
Old 20-04-2012, 21:45
Jarvis2802's Avatar
Jarvis2802 Jarvis2802 is offline
*~ Follow Your Heart ~*
 
Join Date: 06-2011
Location: Nơi mà có ta và Zupi :X
Posts: 171
Re: Tôi có phải là kẻ máu lạnh

Xin lỗi bạn mình nhầm topic

Cho mình xin lỗi chia buồn cùng bạn

Last edited by Jarvis2802; 20-04-2012 at 21:49.
Reply With Quote