View Single Post
  #82  
Old 09-04-2012, 17:20
saurom_90 saurom_90 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2010
Posts: 5
Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!

thích cái suy nghĩ rau dền nhớt + ướt át + đỏ
Reply With Quote