View Single Post
  #19  
Old 26-03-2012, 12:37
Raito_ver2 Raito_ver2 is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2011
Posts: 136

MX470 có khuyết gì mà bị gạch tạ ko ít thế ợh, em nghe thấy tốt lắm mà =.=
Reply With Quote