View Single Post
  #2  
Old 23-03-2012, 23:06
ChiPheoACongRoMeoDaHu ChiPheoACongRoMeoDaHu is offline
K.I.A
 
Join Date: 02-2012
Posts: 4
Re: Những câu đố siêu logic ^^!

Lấy đồng hồ ra canh,vậy cũng đố,ngu học.
Reply With Quote