View Single Post
  #2  
Old 10-03-2012, 11:29
Hyperion's Avatar
Hyperion Hyperion is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2012
Posts: 1,585
Re: [Tâm Sự ] Ngã Rẽ Cuộc Đời...Mẹ Ơi!

Sai chính tả búa xua, văn giật cục quá. Thôi cũng được bác ạ.
Reply With Quote