Thread: Thảo Luận Dành cho những ai yêu earbud.
View Single Post
  #2  
Old 06-03-2012, 20:04
mr.dree's Avatar
mr.dree mr.dree is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2011
Posts: 925
Re: Dành cho những ai yêu earbud.

nghe cũng nhiều em nhưng mà thích mỗi em mx500 hài hòa và tốt trong tầm giá. những em mx660 hay mx270 đã nghe rùi nhưng k thích lắm
chưa có cơ hội nghe mx880 k biết nó như thế nào nhỉ
Reply With Quote