View Single Post
  #2  
Old 01-08-2007, 09:13
Kuang2's Avatar
Kuang2 Kuang2 is offline
Dẫn đao tự cung ...
 
Join Date: 07-2006
Location: Lâm Gia Trang
Posts: 5,832
Send a message via MSN to Kuang2 Send a message via Yahoo to Kuang2
Re: Ức chế với main P35-S3L quá!

không có cái nào được đúng tốc độ 3.0gbps đâu bác ơi, 120mbs cũng là ổn rồi mà.
Reply With Quote