View Single Post
  #14  
Old 13-02-2012, 12:45
khanhtrinh's Avatar
khanhtrinh khanhtrinh is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2008
Location: Switzerland
Posts: 2,357
Re: Nhờ tìm nhạc, phim, bài hát,... cho hết vào đây. Post ngoài chỗ này sẽ bị K.I.A, M.I.A tùy thích.

http://www.youtube.com/watch?feature...=SY2LbpmxKXk#!
Ai hộ mình bài này với (nghe từ phút 1:10 mới thấy hay)
Reply With Quote