View Single Post
  #6  
Old 07-02-2012, 17:31
tuinaythichbannhi tuinaythichbannhi is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2012
Posts: 38

Tại hạ võ công cái thế, anh hùng xuất chúng, học bác uyên thâm, bần đạo xin bái phục, bái phục !
Reply With Quote