View Single Post
Đang tải...
  #5  
Old 07-02-2012, 17:28
Horton's Avatar
Horton Horton is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2009
Posts: 317
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Võ học các hạ thật uyên thâm. Bần đạo chỉ là đọc qua được vài ba tiểu thuyết quê mùa, thật không xứng mang võ học đã lĩnh hội ra đàm đạo với các hạ. Xấu hổ thay!
Reply With Quote