View Single Post
  #12  
Old 01-12-2011, 01:21
Dual Xeon Dual Xeon is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2010
Location: Hoa Quả Sơn - Thủy Liêm Động
Posts: 1,787
Re: < Giới thiêu > game dàn trận

Mình chơi Battle Realms suốt, game củ nhưng hay
Reply With Quote