Thread: Nơi khác/TQ mua logitech z5500
View Single Post
  #8  
Old 20-10-2011, 10:32
TIGER-X's Avatar
TIGER-X TIGER-X is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2008
Location: Hòn đầu chó - Núi mắm tôm
Posts: 999
Send a message via ICQ to TIGER-X Send a message via AIM to TIGER-X Send a message via MSN to TIGER-X Send a message via Yahoo to TIGER-X Send a message via Skype™ to TIGER-X
Re: mua logitech z5500

Có 2 bộ nè, 1 của Loa, 1 của Digimind hết bh rùi, bi nhiêu nhỉ?
Reply With Quote