View Single Post
  #3  
Old 13-06-2009, 13:54
haininh14122's Avatar
haininh14122 haininh14122 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2009
Location: Đà Nẵng
Posts: 2,743
Send a message via ICQ to haininh14122 Send a message via Yahoo to haininh14122 Send a message via Skype™ to haininh14122
Re: Giúp ! Cách xoá tận góc game trong máy tính

vào control panel ---> add/remove programs ---> chọn game muốn xóa --->remove
trắng bóc
Reply With Quote