View Single Post
  #43  
Old 04-08-2011, 14:42
5746's Avatar
5746 5746 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 04-2007
Posts: 16,205

@Sam_VDC : con giga Z68X UD3H cũng ngọt quá ha, Mình mới mua 1 con như vậy để test thử xem sao
Reply With Quote