View Single Post
  #6  
Old 27-07-2011, 13:12
mrsax89 mrsax89 is offline
K.I.A
 
Join Date: 07-2011
Posts: 21
Re: hỏi cách chia ổ cứng cho win xp

1 Link: http://thuthuatso.com/2010/03/28/cac...g-dia-boot-cd/ (Đọc trước khi xem video nhé).
2. Link: http://phuduc.net/up/showthread.php?...91%C4%A9a-boot (Xem và làm theo nhé).
3. Chúc thành công hoặc lại gặp lại ở tập sau
Reply With Quote