View Single Post
  #138  
Old 13-07-2011, 21:57
CrazyKidz CrazyKidz is offline
K.I.A
 
Join Date: 05-2011
Location: Tam Kỳ-Quảng Nam
Posts: 233
Re: <Nan giải> Kiểu bơi+đứng nước

dân hội an năm nào cũng thi bơi từ chốt ra tới cù lao chàm 15km đường biển
Reply With Quote