View Single Post
 
Old 13-07-2011, 11:28
mr_tatu's Avatar
mr_tatu mr_tatu is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2010
Posts: 475
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Rất cảm ơn bác đã viết bài này.
Nhờ cô bé này mà e học được nhiều thứ đấy.
Reply With Quote