View Single Post
  #2  
Old 12-07-2011, 09:40
Jay's Avatar
Jay Jay is offline
Since 2001
 
Join Date: 07-2006
Location: in the room, on the bed
Posts: 11,701
Re: Nội quy box Điểm báo - Cập nhật lúc 17:07 05/07/2011

Để tránh tình trạng dựt tít vô tội vạ, từ hôm nay tin tức nước ngoài (không liên quan đến VN) cần phải để tên quốc gia ở tiêu đề .Tên quốc gia có thể ghi đầy đủ hoặc viết tắt theo các mẫu sau:
TQG - tiêu đề
[TQG] - tiêu đề
(TQG) - tiêu đề

Nếu trong tiêu đề gốc đã có tên quốc gia hoặc các yếu tố xác định quốc gia (vd như tên thành phố, tên người) thì không cần phải theo các mẫu trên.

Luật này không áp dụng cho các nội dung mang tính quốc tế như thể thao hoặc khoa học.

Last edited by Jay; 23-08-2012 at 12:12.