View Single Post
  #11  
Old 24-06-2011, 18:19
conroe-l's Avatar
conroe-l conroe-l is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 9,021
Re: đua giảm xung CPU

xung kiểu này chạy dos thôi, đọc báo kiểu gì, lại còn xem phim nữa
Reply With Quote