View Single Post
  #7  
Old 10-06-2011, 20:49
SUPERKAMES's Avatar
SUPERKAMES SUPERKAMES is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2007
Location: http://antcorp.com.vn/
Posts: 7,993
Re: Trường đua Bitcoin - chạy đua vũ trang nào anh em .

Hình như TD có tới 8 GPUs
Reply With Quote