View Single Post
  #3  
Old 10-06-2011, 17:52
transonlam's Avatar
transonlam transonlam is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2010
Posts: 4,861
Re: Trường đua Bitcoin - chạy đua vũ trang nào anh em .

Bác TD chắc nghỉ bán hàng luôn đi, 2.7Gh/s thì 1 ngày bèo lắm được 4BTC, hơn 100USD rồi, trừ chi phí cho còn 80USD...nhiều hơn lợi nhuận bán hàng rồi đó
Reply With Quote