View Single Post
  #34  
Old 06-06-2011, 18:20
robinhuy's Avatar
robinhuy robinhuy is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Posts: 3,279

Quote:
Originally Posted by SeiferAlmasy View Post
Khai trương nhà mới lun.
Bác này sang thăm nhà mới mừ quên không để lại tiền mừng

Anh Em spam nhanh quá.
Reply With Quote