View Single Post
  #69  
Old 05-06-2011, 19:30
khoi342's Avatar
khoi342 khoi342 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2009
Location: Chợ Bà Bầu
Posts: 13,099
Re: Đua Y-Cruncher, tính số PI multi-thread

Góp vui thôi. Dùng chạy hằng ngày (4600MHz). Lười OC lên

Attached Images
File Type: png ycruncher2500k46.png‎ (337.4 KB, 21 views)
Reply With Quote