View Single Post
  #62  
Old 03-06-2011, 08:52
transonlam's Avatar
transonlam transonlam is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2010
Posts: 4,861
Re: Đua Y-Cruncher, tính số PI multi-thread

Updated....anh em check lại dùm nha, dù sao n cặp mắt vẫn hơn 1 cặp mắt

Cặp Ram anh Chuột ngon quá
Reply With Quote