View Single Post
  #297  
Old 25-05-2011, 23:31
bazoka bazoka is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2009
Location: ở Location
Posts: 1,492
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Mức 3.9 bench bằng cái này không stable nên đành xuống 3.8 vậy
Reply With Quote